Markarbete i Stockholm

Vilken typ av markarbete kan vi hjälpa dig med?

För oss spelar det ingen roll vad för typ av markarbete det är du behöver hjälp med, oss kan du vända dig till i vilket fall. Ofta är det också så att det inte räcker med enbart en typ av markarbete, utan det är flera olika sorters arbeten av detta slag som behövs.

En viktig sorts markarbete som vi kan utföra åt dig är dränering. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med det och kan därför förse dig med bästa tänkbara resultat. Dränering går ut på att man gräver diken runt den plats där den byggnad man planerar att bygga ska stå. Det gör man i syfte att leda bort grundvatten och/eller ytvatten från grunden. Det är i sin tur något som förhindrar fuktskador, mögel och röta från att uppstå. Det ger dessutom byggnaden i fråga ett bättre inomhusklimat och kan resultera i lägre energikostnader!

Våra garantier är din trygghet

När du anlitar oss för markarbete eller någon av våra andra tjänster är det viktigt att du känner dig trygg genom hela processen. För att säkerställa detta erbjuder vi garantier på samtliga arbeten vi färdigställer. Vi känner oss så pass säkra på att vi levererar lösningar som håller högsta kvalitet, att om något fel mot förmodan skulle uppstå längs vägen kan vi åtgärda det utan kostnad.

De första fem åren erbjuder vi total garanti vilket innebär att alla fel åtgärdas, utan något ifrågasättande. Efter dessa fem år träder åtagandegarantin i kraft och den gäller i ytterligare fem år. Åtagandegarantin innebär att om det skulle visa sig att ett fel uppstår som vi ligger bakom åtgärdar vi detta helt kostnadsfritt. Totalt får du alltså sammanlagt tio års garanti när du låter oss ta hand om ditt byggprojekt!

Markarbete kvalitet Stockholm

Vi hjälper dig med allt kring ROT-avdraget

Privatkunder som anlitar oss för någon av våra tjänster har i många fall rätt till ROT-avdrag. ROT-avdraget är en skattereduktion som innefattar arbeten inom reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Sedan ROT infördes har antalet svartarbeten inom byggbranschen minskat kraftigt vilket vi självklart ställer oss positiva till. Med skattereduktionen kan du göra avdrag på upp till 30% av arbetskostnader (maximalt 50 000 kr per beskattningsår) vilket alltså ger dig en bra mycket billigare slutsumma!

Om du har rätt till ROT-avdraget sköter vi hela den administrativa processen. Det innebär att vi ger Skatteverket all nödvändig information så att ditt avdrag görs på ett korrekt sätt. På din faktura kommer vi även inkludera all nödvändig information om hur avdraget tillämpats för just dig.

Om du inte har full koll på ifall du får göra ROT-avdrag för ditt kommande byggprojekt kan du ta kontakt med oss så ställer vi ett antal kompletterande frågor för att ta reda på svaret!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify